Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen 
Sabine van den Bulk - Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut


Arnold van der heijden

Mag ik me even voorstellen?

Ik ben Arnold van der Heijden, de levenspartner van Sabine. Ik ben leerkracht basisonderwijs, maar daarnaast ben ik illustrator, vormgever, en heb een rijke vriendenkring. Over het algemeen sta ik positief en optimistisch in het leven.

Ik kan me goed verplaatsen in de belevingswereld van de kinderen. Door mijn kunstacademie- achtergrond geef ik aan de creatieve vakken op de basisschool een bijzondere invulling. Ik hecht aan liefde voor mens en natuur, en ik ervaar het als mijn bijdrage aan een leefbare maatschappij om mijn kennis en weten doorgeven aan kinderen en volwassenen. Maar ik vergeet niet ook van hen te leren, dat houdt gelukkig nooit op.

Ik maak op scholen het ‘Kom op voor jezelf’ project mee, een aantal lessen die kinderen opener en tegelijkertijd weerbaarder maakt. Ik ben de illustrator van de boekjes van het ‘kenniscentrum voor weerbaarheid’, sinds juli 2005.

Een aantal ontwerpen die ik heb gemaakt is door mijn band met Sabine geïnitieerd. Zo heeft het ‘PIP project’ (project international papillon) een logo gekregen en er is een poster gemaakt, om aandacht te vragen voor het Ligussa Crossroad  Orphanshome, en de Julianaschool in Kenia.

Tijdens het opzetten van haar eigen praktijk, heeft Sabine me gevraagd een logo te bedenken. Bij het ontwerpen van het praktijklogo heb ik met een aantal factoren rekening gehouden. Zoals bij elke opdracht voor een logo, maak ik aantekeningen van wat iemand er in elk geval in terug wil zien. Na het gesprek met Sabine ben ik daarom tot het volgende ontwerp gekomen. De ‘S’ vorm staat voor Sabine, de lange lijn ernaast voor de continuïteit van de begeleiding. De open hand met de genezende driehoek staat voor vertrouwen en zorg. De veelzijdigheid van de zorg die ‘Praktijk Sabine van den Bulk’ u biedt, komt tot uiting in de regenboogkleuren. De kleuren vertegenwoordigen ook een afspiegeling van onze multiculturele samenleving.

Als illustrator ben ik ook voor de praktijk aan het werk. Tekenen kan een ondersteunende functie hebben in het verwerken van trauma’s, maar soms ook leiden tot inzicht, begrip. Daarnaast is mijn leraarschap inzetbaar bij bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. Of het maken van betere studieschema’s. Inzicht-gevende begeleiding is een breed begrip, waarbinnen mijn kwaliteiten goed tot hun recht kunnen komen.

Zo heb ik onder de vlag van de praktijk voor de dyslexie afdeling van Berkel-B te Lochem praatplaten ontwikkeld, die kinderen op een speelse manier laten zien wat hen mankeert. En help ik een leerling om zijn studieritme aan te passen aan de mate van concentratie. Meer, maar kortere momenten bij het memoriseren is één van de dingen die ik toepas.

Ik maak verschillende soorten illustraties, van schilderijen tot pentekeningen, stripachtige plaatjes die ondersteunend kunnen zijn bij informatieve teksten, boekomslagen of surrealistische voorstellingen. En niet te vergeten lessen die in het basis- en voortgezet onderwijs inzetbaar zijn.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Laat het me horen!

Arnold van der Heijden
arnoldvanderheijden@hotmail.com
Praktijk Sabine van den Bulk Herman Bodestraat 6 7572 ZG Oldenzaal T: 06-40415854 E: info@sabinevandenbulk.nl