Sabine van den Bulk - Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut


P.I.P.= PROJECT INTERNATIONAL PAPILION

PIP IS ALS DE VOLWASSEN GEWORDEN PIPPI LANGKOUS DIE HAAR WERK VOORTZET VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND. DE VLINDER, PAPILION STAAT VOOR DE VOLGENDE SYMBOLIEKEN;

1E KINDEREN EN HET RECHT TOT RELIGIE
De vlinder is een basissymboliek van geboorte/leven/sterven. Deze vormt het in het Christendom de heilige drie-eenheid.
Zo behoren kinderbijnadood ervaringen veel meer aandacht te krijgen. Verwaarlozing en mishandeling ontstaan doordat een kind zich niet vij religieus mag uiten. Vergeving wordt dan niet geleerd.

2E KINDEREN EN HET RECHT TOT GEZONDE VOEDING EN GEZONDHEID
De vlinder is een wezen uit de natuur en fragiel, voeding is ook natuur en gezondheid komt eruit voort. De armoede is fragiel als een vlinder, omdat hele grote levensgebieden in ontwikkelingslanden geen goede voeding en daardoor gezondheid kennen.

3E KINDEREN EN HET RECHT TOT KIND ZIJN/VRIJ ZIJN
De vlinder zit in een cocon voordat hij als een metamorfose, vrij haar vlinders spreidt. Kinderen die misbruik en slavernij/arbeid in hun leven hebben blijven in hun cocon. Op welk ogenblik zal deze open gaan?

4E KINDEREN EN HET RECHT TOT LEREN
De vlinder klappert met haar vleugels, als bladzijden die omgeslagen worden. Leermomenten zijn voor kinderen van belang, ook als ze volwassen zijn doen ze mee met de verantwoordelijkheden en de vreugde van dit leven.

5E ETC.....ZIE HIERVOOR DE RECHTEN VAN HET KIND VOLGENS DE VERENIGDE NATIES
Praktijk Sabine van den Bulk Herman Bodestraat 6 7572 ZG Oldenzaal T: 06-40415854 E: info@sabinevandenbulk.nl